info@mdsjprocess.com    08:30 - 17:30

    +90 (212) 356 78 70     Mecidiyeköy İş Merkezi ŞİŞLİ / İSTANBUL

DeNOx

SCR (Seçici Katalitik İndirgeme)

SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) , seçici bir katalitik indirgeme teknolojisidir. Amonyak kullanılarak yapılan katalitik indirgeme yöntemi en yaygın kullanılan sistemdir. Yan ürün içermez, ikincil kirlilik içermez, basit cihaz yapısı, yüksek temizleme verimliliği (% 88 a kadar), güvenilir çalışma ve kolay bakım sağlar. Seçicilik, oksijen ila, NH3’ün, baca gazındaki oksijen ile oksitlenmeden nitrojen ve su oluşturmak için tercih edilir NOx ile bir indirgeme ve uzaklaştırma reaksiyonuna girmesi anlamına gelir.

Ana Reaksiyon Formülü

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O
Katalizörün kullanılmadan yukarıda bahsedilen kimyasal reaksiyon belli başlı sıcaklık aralığında (yaklaşık 970 980 ° C) gerçekleştirilir. Katalizör kullanıldığında, reaksiyon sıcaklığı, kazan ekonomizörüne ve hava ön şartlandırmasına eşdeğer olan 300-400 ° C’de kontrol edilebilir. Isıtıcılar arasındaki baca gazının sıcaklığı ekzotermiktir. Baca gazındaki NOx konsantrasyonunun düşük olması nedeniyle, reaksiyonun neden olduğu katalizör sıcaklığındaki artış göz ardı edilebilir.

Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme

SNCR (Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme) seçici bir katalitik olmayan indirgeme yöntemidir. Ekonomik ve pratik bir NOx giderme teknolojisidir. Prensibi NH3, üre [CO (NH2) 2], sulu çözeltiler kullanılmasına dayanır. Kazan atomize edilmeden veya kazan içine enjekte edilmeden önce, fırındaki ısı ile atomize edilir. 800 -1000 derecede fırın sıcaklık aralığına püskürtülür, indirgeme ajanı hızlı bir şekilde termal olarak NH3 ve diğer yan ürünlere ayrışır ve ardından baca gazındaki NOx, N2 üretmek için SNCR reaksiyonuna girer. Bu nedenle, seçici bir kimyasal işlemi olarak kabul edilebilir. İndirgeme performansı baca gazı sıcaklık aralığına dozajlama noktalarına nozul yerleşimi ve açılarına göre değişir.

32
Yıllık Tecrübe
2340
Tamamlanmış Proje
500
Müşteri
550
Pnömatik Taşıma