AKTİF KARBON ADSORBER

CF - Aktif Karbon Adsorber

Aktif karbon, çok büyük bir iç yüzeye (700-150 m² / g) sahip mikro gözenekli bir inert bir malzemedir. Yüzey alanı adsorpsiyon için idealdir. Aktif karbon, odun, kömür, turba, hindistan cevizi kabuğu gibi amorf karbon içeren malzemelerden üretilir. Uçucu bileşenlerin oksijen yüklü ortamda karbon yüklü malzemeden (hammadde) uzaklaştırıldığı termal bir işlemle oluşturulur. Özel işlemlerle, aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesini ve adsorpsiyon özelliklerini belirleyen özel bir gözenek yapısı oluşturulur.

Gaz akımı, çıkartılacak olan bileşenlerin, doymuş olana kadar adsorpsiyon yoluyla aktif karbon ile bağlandığı aktif karbon içinden geçirilir. Aktif karbonun doygunluk seviyesine ulaşıldığında, değiştirilir veya yenilenir.

Normalde doygunluk noktasına ulaşınca aktif karbon normalde bertaraf tesisine gönderilir, rejenere edildikten sonra tekrar kullanılır.

Doygunluk seviyesi normal olarak g / kg aktif karbon olarak ifade edilir. Doygunluk seviyesi havada bulunan konsantrasyonla belirlenir. Deneysel kurulumda, toplanabilecek aktif karbonun gram başına g bileşeni sayısı ile havadaki bileşenlerin kısmi basıncı arasındaki ilişkiyi göstermek için adsorpsiyon izotermleri oluşturulabilir.

Aktif karbonun izotermi doğrusaldır. Daha yüksek kısmi basınçlar için kapasite orantılı olarak artar. Bu, belirli bir sıcaklıkta, aktif karbonun, yüksek giriş konsantrasyonlarında düşük giriş konsantrasyonlarından daha yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, daha yüksek sıcaklıklarda adsorpsiyon kapasitesi düşecektir.

Referans olarak, 100 g aktif karbon başına 20 – 25 g çözücü (karbon olarak ifade edilir) adsorpsiyon kapasitesi, etkili adsorpsiyon sırasında adsorbe edilebilir. Bileşen zayıf bir adsorbe edici ise, sıcaklık veya hava nemi artarsa, kapasite düşer.

MDSJ Karbon Adsorber Ünitesi

Kirlenmiş hava adsorbe edici kabın tabanına girer ve karbon yatağından yukarı doğru akar. Kirlenmiş buhar akımı karbon içinden geçerken, kirletici maddeler karbonla temas eder ve aktif yüzey üzerine adsorbe olur. Oldukça gözenekli aktif karbon, geniş ve etkili bir yüzey alanı sağlar. Aktif karbon granül veya peletlenebilir.

Karbon Adsorber Tiplerine Genel Bakış

Dolgulu Yatak Adsorberi: Tek bir dolgulu yatak ile yatay veya dikey konfigürasyonda dizayn edilir. Çoklu Adsorberi, gövde içine paneller halinde bir veya bir kaç kademeden oluşur. Sistem iki veya daha fazla ayrı adsorbe kabı, hava akışının kirletici maddelerin adsorpsiyonu sonucu doygunluk noktasına ulaşması ile rejenerasyona izin vererek buharla rejenere edilir.

Karbon Filtre Adsorberi: Hava akışı, doygun noktaya ulaşınca yenileri ile kolayca değiştirilebilir.

Karbon Adsorbsiyon Uygulaması

Aktif karbon yoluyla adsorpsiyon, doldurulmuş kartuşlarla, dolu bir yatakta karbon olarak veya bir kumaş filtre ile birleştirilmiş toz karbon enjeksiyonu olarak gerçekleşebilir.
Düşük yüklü uygulamalarda, aktif karbon bazen filtre kurulumunda periyodik olarak değiştirilen önceden doldurulmuş filtre kartuşlarında verilir. Daha fazla miktarda aktif karbonun gerekli olduğu çok yüklü sistemlerde, aktif karbon granüllerinin eklendiği bir yatak kullanılır. Bu bir konteyner sistemi olarak uygulanabilir. Yüksek debili ve düşük konsantrasyonlu uygulamalarda, toz halindeki aktif karbon bazen eklenir ve daha sonra filtrelenir. Sonuncusu genellikle dioksinlerin çıkarılması için kullanılır. Kuru kireç emilimi zaten mevcutsa, asidik bileşenlerin yanı sıra dioksinler ve VOC’leri toplamak için kireç ve aktif karbonun bir kombinasyonu da enjekte edilir.

Uygulamalar

Karbon yatağı kirletici maddelere doyduktan sonra, çoğu durumda karbonu, bakir malzemenin aktivitesinin çoğunun geri döndürülmesi için, ısıtma ya da kimyasal yıkama yoluyla yeniden oluşturmak mümkündür. VOCLAR dioksinler veya furanlar gibi bazı kirletici maddeler, genellikle karmaşık bertaraf veya rejenerasyon işlemlerinden dolayı karbon adsorpsiyonu için önerilmez.MDSJ Process Equipment uygulamaları mühendisleri özel önerilerde bulunabilirler.

Karbon Adsorber Tasarım Özellikleri

Geniş yelpazede adsorbanlar: Karbon, zeolit, sentetik polimerler gibi dolgu malzemeleri kullanılır.

Tek bir ünite için kapasiteler 150000-200000m3/h kapasitede kurulabilirler.

% 99a merimliliğe kadar ulaşılabilir.

Gövde yapıları karbon, çelik, paslanmaz çelik, pvc, hrp, frp, ctp, pp ve diğer malzemeler kullanılır.

Sistemler Komple enstrümantasyon ve elektrik kontrolleri mevcut olarak teslim edilir.

Karbon Yapıları

Aktif karbon bitümlü kömür, odun, hindistan cevizi kabuğu ve linyitten üretilir. Üretim işlemi sırasında malzeme gözenekli hale gelir. Aktif karbon, çeşitli bileşiklerin adsorpsiyon sırasındaki performansını arttırmak için bazı kimyasallarla, yani sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ile emprenye edilebilir.

Korozyona Dayanıklı Yapılar

MDSJ Carbon Adsorbe ediciler, özellikle PP .FRP ve paslanmaz çelik olmak üzere korozyona dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir.
MDSJ Karbon Emici, standart Veya kademeli karbon yatağa sahiptir. Karbon derinliği ve belirli karbon tipi özel olarak seçilebilir, ancak istenen servis koşulları için performansı maksimuma çıkarmak ve işletme maliyetlerini en aza indirmek için. Komple sistemler fanlar , havalandırma kanalları, kontrol panelleri ve enstrümanlar dahil olmak üzere tedarik edilebilir.