ESP - ELEKTROSTATİK ÇÖKELTİCİ

ESP - Elektrostatik Çökeltici

MDSJ AIR ENGINEERING ESP elektrostatik çökeltici, bacalardaki havadan veya diğer gazlardan belirli maddeleri (katı parçacıklar veya sıvı damlacıklar) çıkarmak için elektrik yükü kullanan bir cihazdır. Çökeltici, gazların akışında önemli ölçüde direnç göstermeden yalnızca toplanan partikül maddeye enerji uygulayarak çalışır. Genel olarak, değerli endüstriyel proses malzemelerinin geri kazanılması için tasarlanan elektrostatik çökelticiler, ayrıca hava kirliliği kontrolü için, özellikle endüstriyel tesislerde ve enerji üretim istasyonlarında atık gazlardan zararlı partikül maddelerin uzaklaştırılması için kullanılır.

ESP - Elektrostatik Çökeltici Nasıl Çalışır?

MDSJ AIR ENGINEERING elektrostatik çökelticiler, gaz akışındaki parçacıkları elektrostatik olarak yükleyerek çalışır. Yüklü parçacıklar, plakalara veya diğer toplama elektrotlara çekilir ve bunlar üzerinde biriktirilir. Arıtılmış hava daha sonra çökelticiden ve bir çıkış tarafından atmosfere atılır. Toplama cihazlarında yeterli partikül biriktiğinde, mekanik vibratörler tarafından toplayıcılardan silkelenir. Islak veya kuru olabilen partiküller, ünitenin altındaki bir hazneye düşer ve bir konveyör sistemi bunları bertaraf veya geri dönüşüm için geri alır. Çökelticiler genellikle nitrojen oksitleri gideren denitrifikasyon üniteleri ve temizleyiciler veya kükürtdioksiti gideren diğer cihazlarla birlikte kullanılır.

Kuru ESP

Uygulamadan bağımsız olarak MDSJ AIR ENGINEERING en son kuru ESP tasarımı, aşağıdakiler dahil birçok avantaj sağlar:

MDSJ AIR Engineering ESP

Elektrostatik çökelticiler, özellikle yüksek sıcaklığa sahip baca gazlarının temizlenmesi sürecinde önemli filtrelerdir. Boyutları yaklaşık 1 mikron olan partiküller de dahil olmak üzere, partikül kirliliğini azaltmada oldukça etkilidirler ve bazı çökelticiler 0.1 mikron çapında partikülleri giderebilirler. Ayrıca; katı parçacıkları veya sıvı damlacıkları ortadan kaldırarak, çeşitli sıcaklıklarda ve akış hızlarında büyük hacimlerde gazı işleyebilirler. Kapasite olarak; 10.000m³/h 1.000.000m³/h kadar üretimimiz mevcuttur.

Neden MDSJ AIR Engineering ESP?

Elektrostatik çökeltici teknolojileri ile kanıtlanmış güvenilirlik, azaltılmış işletme ve bakım maliyetleri ile maksimum partikül giderme verimliliği sağlar.

Tasarlanmış projeler, kaliteli bileşenler, yedek parçalarımız ve satış sonrası hizmetlerimiz, mevcut ESP’lerin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

MDSJ AIR ENGINEERING olarak ESP teknolojileri konusunda kapsamlı deneyime ve enerji üretimi, atıktan enerjiye, çimento, kimya, petrol, gaz, kağıt hamuru ve metaller/çelik ve diğerleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kurulumlara sahibiz.

Elektrostatik Çöktürücü ESP Filtre, her proje için her zaman ayrı ayrı tasarlanır ve müşterilerin taleplerine göre uyarlanır.

ESP - Elektrostatik Çökeltici Tasarım Özellikleri

ESP çökeltici tasarımı, bir dizi ince dikey telden ve bir dizi büyük düz dikey metal elektrot plakadan oluşur. Plakalar, uygulamaya bağlı olarak 2 cm ile yaklaşık 18 cm arasında aralıklıdır. Gaz akımı, teller arasında ve plaka dizilişi boyunca yatay olarak akar. Gaz akımından yabancı maddeleri çıkarmak için teller ve plakalar arasına birkaç bin voltluk bir negatif yük uygulanır.

MDSJ AIR Engineering ESP Çökerticiler Çalışma Parametreleri

Bazı elektrostatik çökerticiler, belirli sıcaklık ve nem özelliklerine sahip gaz akışlarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kuru elektrostatik çökelticiler, duman ve tozdan yabancı maddeleri çıkarmak için gaz akışının çiğ noktasının üzerinde çalışır. Islak elektrostatik çökelticiler tersine, %100 bağıl neme sahip doymuş hava akımlarıyla çalışır. Islak çökelticiler, endüstriyel ortamlardaki gaz akışlarından yağ, reçine, katran ve sülfürik asit sisi dahil olmak üzere sıvı damlacıklarını çıkarmak için yaygın olarak kullanılır. Gazların nem yüklü olduğu, yanıcı partiküller içerdiği veya yapışkan olabilen partiküllere sahip olduğu yerlerde uygulanırlar.

Uygulama Alanları