KİMYASAL ADSORBERLER

Kimyasal Adsorberler

Kuru Temizleyici kuru bir sorbentin asit gazları, metaller ve yarı uçucu organik bileşikleri yakalamak için bir işlemden çıkan sıcak bir baca gazlarına enjeksiyonunu içerir. Çoğu durumda, HCI, HF, HBr, HI ve SOx gibi asit gazlarını yakalamak için sodyum bikarbonat veya hidratlı kireç gibi sodyum bazlı veya kireç bazlı minerallerin enjeksiyonunu içerir.

Ağır metallerin ve yarı uçucu organik bileşiklerin yakalanması, asit gazı yakalanmasıyla aynı anda veya ikinci bir aşamada linyit kok veya aktif karbon enjeksiyonu ile gerçekleştirilebilir.

Kuru temizleyiciler temel olarak asit gazlarını yanma kaynaklarından uzaklaştırmak için kullanılır. Genellikle, bu, yüksek hızlarda gazı boşaltmak için bir dizi kuru reaktifin sokulmasıyla yapılır. Bu, gazdaki kirleticileri etkisiz hale getirir. Bu görev üç adımda yapılır: gaz soğutma, reaktif enjeksiyonu ve filtreleme. endüstriyel süpürge

İlk önce, egzoz gazlarını hazırlamak için gaz soğutması yapılmalıdır. Gaz soğutma sisteminde, kirletici maddelerin ve diğer toksinlerin gazdan uzaklaştırılmasını kolaylaştırmak için emisyon gazları soğutulur. Egzoz gazı buharlaştırıcı bir soğutucu kullanılarak seyreltilir. Gaz önemli ölçüde soğutulduktan sonra reaktif enjeksiyonu başlayabilir. Bu adımda, zararlı bileşenlerin gerçekte gazdan uzaklaştırılması söz konusudur.

Kuru reaktifin bileşenleri genellikle nötrleştirici özelliklerinden dolayı seçilir – dolayısıyla sodyum bikarbonat sıklıkla dahil edilir. Çeşitli tozlar bir araya getirilir ve egzoz gazına yüksek basınçlarda ateşlenir.

Gazın asitliğini azaltan ve zararlı kirleticileri gideren kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. Son adım, temizlenmiş gaz yıkama odasından çıktığında kullanılan fırçalama tozunu yakalamak için bir toz toplayıcı kullanmaktır.

Bu kullanılmış toz bazen temizlenebilir ve kuru ovalama için tekrar kullanılabilir, ancak uygun şekilde yıkanamadığından sık sık bertaraf edilmesi gerekir.

MDSJ Kimyasal Adsorberler

Mdsj proseste, rejeneratif veya rejenere olmayan dolgulu veya kartuşlu aktif karbonlar kullanılır. Ambalajlı sabit yatak tasarımları ve rejeneratif olmayan birkaç farklı adsorban materyali kullanan adsorbanlar için komple imalat ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Karbon Emici Tiplerine Genel Bakış

Dolgulu Yatak Adsorberi: Tek bir dolgulu yatak ile yatay veya dikey konfigürasyonda dizayn edilir.

Çoklu Adsorberi, gövde içine paneller halinde bir veya bir kaç kademeden oluşur. Sistem iki veya daha fazla ayrı adsorbe kabı, hava akışının kirletici maddelerin adsorpsiyonu sonucu doygunluk noktasına ulaşması ile rejenerasyona izin vererek buharla rejenere edilir.

Karbon Filtre Adsorberi: Hava akışı, doygun noktaya ulaşınca yenileri ile kolayca değiştirilebilir.

Karbon Adsorber Uygulamaları

Karbon Adsorber Tasarım Özellikleri

Geniş yelpazede adsorbanlar: Karbon, zeolit, sentetik polimerler gibi dolgu malzemeleri kullanılır.

Tek bir ünite için kapasiteler 150000-200000m3/h kapasitede kurulabilirler.

% 99a merimliliğe kadar ulaşılabilir.

Gövde yapıları karbon, çelik, paslanmaz çelik, pvc, hrp, frp, ctp, pp ve diğer malzemeler kullanılır.

Sistemler Komple enstrümantasyon ve elektrik kontrolleri mevcut olarak teslim edilir.