Biyokütle Endüstrisi

BİYOKÜTLE ENDÜSTRİSİ İÇİN HAVA EMİSYON KONTROLÜ

Dünyanın yenilenebilir veya sürdürülebilir enerjiye yönelik artan talebi, geleneksel doğal gaz ve petrolün yerini alacak alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesini ve bunların artan maliyetleri teşvik etti. Bu alternatif kaynakların yakılıp enerji üretim aşamasında, deneyimi ile kanıtlanmış hava emisyon kontrol sistemleri gerektirir. Uygulanan teknolojilere ihtiyaç duyulur ve etanol, odun peletleri, kümes hayvanı altlığı, at altlığı yakılması durumunda partikül kontrolü dışında özel kuru ve yaş adsorbent enjeksiyonu gerektirir. Genelde saf orman ürünleri yakılırken sadece partikül kontrolü yeterli görülse de hammadde temin güçlüğü ve farklı katı madde karıştırılması sonucu sadece kuru partikül filtrasyonu yeterli gelmeyecektir. Karışık ham madde yakılması sonucu;

Etanol Üretimi: Partikül madde (PM), uçucu organik bileşikler (VOC’ler) ve tehlikeli hava kirleticileri (HAP’ler) tipik olarak baca gazında görülebilir.

MDSJ AIR Hava Emisyon Kontrol Ekipmanları

Biyokütle endüstrisinde MDSJ AIR çeşitli kontrol teknolojileri kullanılmaktadır:

Endüstriyel proses gaz akımlarından aldehitleri ve/veya alkolleri asitler farklı kirleticileri gidermek için kuru ve sıvı proses kullanır. Absorpsiyon sistemi, asitleri veya aldehitleri yakalamak ve oksitlemek de hidrojen peroksit (H2O2), nitrik asit (HNO3) veya sodyum hidroksit (NaOH) ve sulu katalizörler kullanır. Bu kimyasallar wet scrubberlarda dozajlanır kuru sorbentler sodyum bikarbonat sönmemiş toz kireç granül veya toz aktif karbon kullanılır. Partikül tutucu olarak multi-siklonlar, torbalı filtreler veya ESP elektro statik filtreler kullanılmaktadır. Sadece orman ürünleri yakan tesislerde MDSJ AIR’ın dizayn ettiği VYMS 98 MULTİ SİKLON uygulaması emisyon değerlerini 200mg/m³ altına indirdiği tespit edilmiştir. Sınır değerler 350mg/m³ kabul edilen tesisler için ideal bir çözümdür tek noktadan kül alan torba ve basınçlı hava tasarrufu bakım gerektirmez sabit basınç düşüşü kesintisiz çalışma uzun ömür büyük avantajlar sağlar.