Flux Banyosu

Malzemenin flux ( zncl2.2nh4cl )banyosuna daldırılmasındaki amaç, daha iyi bir yüzey elde edebilmek için çinko banyosunda demir ile çinko arasındaki reaksiyonu hızlandırmaktır. saf çelik yüzeyinin, galvanizleme öncesi tekrar oksitlenmesini önlemek için flux havuzuna daldırılır. flux aynı zamanda , asitle yüzey temizleme işleminden arta kalan bir takım kalıntıları da temizler.

Malzemeler flux banyosuna daldırıldıktan sonra malzeme üzerine kaplanan tuzlar, çinko banyosuna dalınca yanar ve çinkonun çeklikle reaksiyonunu kolaylaştırır. bir anlamda çinkonun malzeme yüzeyine yapışmasında etkili olduğu söylenebilir.

Çinko Kaplama: Mdsj Kuru Tip Jet Pulse Filtre
Sıcak daldırma galvaniz kaplama hazırlık ünitesi tamamlanan, tasarımı ve kimyasal kompozisyonu galvanize uygun olduğu tespit edilmiş demir ve çelik malzemelerin, 450ºc’ de ergitilmiş çinko havuzuna daldırılmak suretiyle fe ve zn etkileşimi sağlanarak kaplaması yapılır. havuzlara daldırma aşamasında soğuk metal çiko eriğinde temas anında yüksek miktarda çinko oksit buharı ortama yayılır bunu önlemek için mdsj özel otomatik açılır.

Havuz odaları içinden emilen çinko oksit buharları mdaj fan yardımı ile emilir kuru tip jet pulse filitrede çinko oksit tozları tutulur ve temiz hava atmosfere verilir.