Plastik ve Reçine İmalatı Emisyon Kontrolü

Plastik ve Reçine Endüstrileri Emisyon Kontrolünde MDSJ AIR; sert ambalaj, esnek ambalaj, reçine üretimi, köpük ürünleri, termoplastik çatı kaplama, özel film ve levha ve diğer tesisler dahil olmak üzere plastik ve reçine endüstrilerindeki çok çeşitli tesislerden kaynaklanan emisyonları başarıyla MDSJ RL -E999 yüksek filtreleme sistemi ile gidermek mümkündür. Bu tür tesislerde hava kirleticileri yayan işlemler arasında ekstrüzyon kalıpları, ekstrüder menfezleri, vakum pompası egzozları, pastilatör, ekstrüzyon kaplama, laminasyon, karıştırma ve proses tankları ve sprey uygulama prosesleri yer alır.

Bu tür tesislerde kontrol edilen kirleticiler arasında görünür emisyonlar/opaklık, ince sis/duman, kokular, uçucu organik bileşikler (VOC’ler), ince parçacıklı madde ve yoğunlaştırılmış dumanlar yer alır. Yoğunlaştırılmış duman/duman sıvı parçacık/buğu, katı parçacık veya en yaygın olarak sıvı ile katı arasında bir durum olarak davranabilir.

Bu kaynaklardan gelen görünür emisyonların/opaklığın ve ince sıvı/katı/yarı katı partiküllerin ve yoğunlaştırılmış dumanların kontrolü için MDSJ AIR , benzersiz RL-E999 Filtre teknolojisini kullanır. RL-E999 Filtre teknolojisi, bu tür emisyonları arıtmak için kullanıldığında tıkanmayacak şekilde tasarlandığından, bu kaynaklardan yayılan yapışkan, yağlı, sıvı veya katı davranışlı yoğunlaştırılmış dumanlar için idealdir. MDSJ AIR RL-E999 Filtre Sistem Verimi çoğu zaman %99’un üzerindedir.