Tehlikeli Atık Yakma

MDSJ AIR, yakma fırını baca gazlarından partikül madde ve asit gazları gibi iki sınıf kirleticiyi ortadan kaldırmak için geliştirilmiş teknolojiler kullanarak sistemler tasarlamıştır. Ayrıca, dioksinlerin ve/veya cıvanın çıkarılması gerektiği durumlarda amonyak üre kullanarak SNCR dozaj sistemleri de ilave etmiştir. Tüm ülkelerin modern belediyeleri için katı atık yakma fırınları, partikül, asit gazı ve çoğu durumda dioksin ile cıva gibi kirleticilerin giderimi için emisyon kontrol sistemi kurma zorunluluğuna sahiptir. MDSJ AIR, belediyeye ait bu katı atık yakma fırınlarında partiküllerin uzaklaştırılması için tipik olarak kumaş filtreler veya bununla kombine edilmiş kuru elektrostatik çökelticiler (ESP) kullanmaktadır. Sadece ESP yeterli olmadığı gibi ESP sonrası kuru sorbent dozajlamada geri resirkülasyon için önemlidir. Asidik gazların giderimi için püskürtmeli kuru emiciler ve kuru kireç veya sodyum bikarbonat enjeksiyon sistemleri kullanılır. Asit gazı — HCl ve kükürt dioksit (SO2) — giderimi için bu sistemler tercih edilir. Kuru toz aktif karbon enjeksiyon sistemleri dioksin, furan ve cıva giderimini sağlar. Ayrıca, asidik kirletici gazların giderimi için gazdaki ısı düşüşü sağlandıktan sonra ıslak yıkayıcı (wet scrubber) sistemleri ikinci ve son aşamada kullanılır, gaz temizlendikten sonra tekrar ısıtılarak bacalardan atılır. Bu sistemlerin doğru bir şekilde seçimi için MDSJ AIR, yeterli bilgi birikimine sahiptir.