EJ – EJEKTÖR VENTURİ SCRUBBER

EJ – Ejektör Venturi Scrubber

Klor veya diğer suda çözünür gazlar gibi yüksek konsantrasyonlardaki gazları yüksek verimlilikte giderebilmektedir . Birçok uygulamada Ejektör Venturi Scrubber herhangi bir ek fan olmadan kullanılabilir. Ejektör Venturi Scrubber yıkayıcılar, gazı yıkayıcıya vakum yaratarak bir çekiş oluşturmak için Venturi’ye püskürtülen sıvıdan gelen enerjiyi kullanır. Gaz ve sıvı daha sonra hem püskürtme bölümünde hem de yüksek hızlı Venturi boğazında karıştırılır.

Bileşenleri

Ejektör Venturi Scrubber’da, kirletici yüklü gazı eş zamanlı bir akış modelinde hazneye aspire etmek için özel bir yüksek basınçlı nozül aracılığıyla verilen büyük bir yıkama sıvısı hacmi kullanır.

Gaz boğaz Venturi bölümüne girerken, oluşan sıvı perde ve damlacıklar, gaz ve sıvı arasındaki yüksek bağıl hız farkından dolayı kesilerek çok daha küçük boyutlara ayrılır.

Bu son derece küçük damlacıklar, gaz absorpsiyonu ve parçacıkların çarpma yoluyla toplanması çok geniş miktarda yüzey alanı oluşturur.

Ek olarak, sıvı spreyin hızı, gazı yıkayıcıya çeken negatif bir basınç oluşturur.

Boğaz kesiti boyunca sıvının eşit dağılımı ve büyük hacmi nedeniyle gazlar, temizleme verimliliğinde kayda değer bir azalma olmaksızın son derece yüksek verimliliğe ulaşır.

Sıvı damlacıkları içeren kirletici madde içeren gaz daha sonra boğazdan fazla temizleme eyleminin meydana geldiği difüzör bölümüne doğru ilerler.

Temizlenmiş sıvı serbest gaz sistemden çıkmadan önce sürükleme ayırıcısında temizlenmiş yıkama sıvından ayrılır ve bacaya geçer.

Kirletici içeren sıvı çıkıştan resürkilasyon tankına akar.

Uygulamalar

Özellikler

Avantajları