SNCR NOx GİDERİM

SNCR NOx Giderim

Seçimli katalitik olmayan nox giderim sitemi (SNCR)

Seçici Katalitik Olmayan NOX İndirgeme sistemi, ayrıca bir katalizöre ihtiyaç duymadan yüksek sıcaklıkta reaktifleri enjekte ederek NOx’ N2 ve H2O’ya dönüştüren MDSJ AIR marka bir teknolojidir Sistem, uygun sıcaklık aralığı sağlanması koşuluyla, ilave katalizör kullanılmadan yüksek derecede kabul edilebilir redüksiyon oranları elde edebilir.

Sncr Denox Sistemi MDSJ AIR ENGINEERING SNCR’de, reaktifler, tipik olarak sulu amonyak veya üre, yanma odalarının MDSJ’nin uygun göreceği yerlere yerleştirdiği lensler doğru sıcaklık aralığında yüksek verim için taşıyıcı olarak su kullanılarak doğrudan mevcut yanma odasına veya duman kutusuna enjekte edilir.

SNCR DeNOx Sistemi

MDSJ AIR ENGINEERING SNCR, NOx azaltma teknolojisi kullanımı en basit ve en azaltımı gerçekleşir uygulama analarında üre için (900 ) ° C-1100 ° C) Sulu amonyak için ise 850 900 dercede reaksiyonları oluşabilir SNCR ayrıca, amonyak uygun olamayan dozaj sistemlerinde amonyak buharlarını bacadan kaçış ihtimalı yüksektir.

MDSJ AIR ENGINEERING SNCR, amonyak VE üre kullanılması durumunda sırsı ila aşağıdaki genel reaksiyona göre reaksiyonlar oluşmaktadır.

Üre Kullanımı

Üre + 2 NO + ½ O2 → 2 N2 + 3 H20

Sulu amonyak reaksiyon

2NH3 + 2NO + 1 / 2O2 → 2N2 + 3H2O

Püskürtme ağızlıkları NH3-Su çözeltisini baca gazına enjekte ediyor. Su buharlaşacak ve NOx ile reaksiyona girmesi için gazlı NH3’ü SNCR’de sulu amonyak veya üre, NOx azot gazı (N2), azaltmak için yanma işleminden çıkan baca gazlarına (870 ° C ila 1150 ° C) arasındaki sıcaklıklarda enjekte edilir (H2O). Temel kimyasal prensip, yüksek sıcaklıkta, amonyak veya üre, azot gazı (N2) ve su buharı (H20) verecek şekilde yanma gazlarından NOx ile reaksiyona girmesidir. SNCR, NOx’i yaklaşık% 40-75 oranında azaltma imkanları sağlar.

Kullanım Alanları

Selektif katalitik olmayan indirgeme (SNCR), endüstriyel tesislerden kaynaklanan azot oksitleri (NOx) emisyonlarını azaltmak için(SNCR) tipik kullanımları, kömür, biyokütle ve atıkları yakan geleneksel yakma tesislerinde bulunur.

Ulusal veya yerel olarak belirlenen emisyon standartlarını karşılamak isteyen işletmeler, genellikle aşağıdaki durumlarda etkin, düşük maliyetli bir NOx azaltma sistemi olarak SNCR’yi seçecektir:

SNCR Avantajı

Seçici katalitik olmayan azaltma, SCR teknolojisine kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir yatırım maliyetine sahiptir ek bir katalizör gerektirmez.

MDSJ, SNCR sistemleri tamamen otomatiktir ve zorlu endüstriyel ortamlarda çalışmak ve bunları gerçekleştirmek için üretilmiştir. Sağlam sistemlerimiz belirtilen şekilde ve minimum kesinti ile çalışır.

MDSJ AIR Engineering SNCR

Sistemleri baca gazından aldığı kirletici oranlarını değerlendirir buna göre dozaj oranlarını ayarlar ve gereksiz kimyasal harcamanın önüne geçilmiş olur.