VS - VENTURI SCRUBBER

VS - Venturi Scrubber

Toz ve gaz Venturi scrubber temel olarak sıcak gazların soğutulması, yoğuşturulması ve ön temizliği için kullanılır; venturi ıslak tip gaz temizleme sistemlerinde temizlik için. yıkama sıvısı, merkezi bir ağızlıktan veya büyük yıkama boğazından , venturi boğazından önceki giriş konisindeki birkaç ağızlıktan enjekte edilir.

Venturi scrubber dikey, veya yatay olarak monte edilebilir. Soğutma, amaçlı ve ve tozdan arındırma için temizleyici yalnızca birkaç mbar ‘lık bir basınç düşüşü ile çalıştırılır. Küçük basınç düşüşü, enjekte edilen yıkama sıvısının hızının venturi boğazındaki gazın kirletici ila eşleştirilmesiyle elde edilir.

Difüzörde yavaşlama sırasında, yıkama sıvısının nispeten daha yüksek kütlesi gaz basıncında daha fazla bir artışa neden olur. Enjekte edilen sıvının hacmine bağlı olarak, gaz temizleyicide sadece basınç düşüşü olmamakla kalmaz, aynı zamanda gaz basıncı da artar. Buna karşılık, bu tip bir temizleyiciyi büyük bir basınç düşümü ile çalıştırırken, gaz / toz karışımı temizlemeci bölgeye temizleyici sıvısından daha yüksek bir hızla girer.

Böylece, sıvı damlacıkları gaz akımı tarafından hızlandırılarak bir basınç düşmesine neden olur.

Hız arttıkça, venturide eş zamanlı olarak artan türbülans sayesinde yüksek ayırma kabiliyetine ulaşır toplama verimleri için ön koşul olan yıkama sıvısı debisi basıncı ve kirletici gazın yoğunluğu partikül tane boyutu parçacık yoğunluğu gaz sıcaklığı gibi ön parametrelere bağlıdır . Bu nedenle, venturi boğazındaki gaz hızı arttıkça, basınç düşüşü de artar.

Venturi scrubber dizaynı görünüş olarak basit gibi görülsede sistemin dizaynı oldukça karmaşık ve geniş bir tecrübe gerektirir.

Venturi Scrubber'ın Avantajları

Tasarım

Tasarım çok basit görülse de gaz ve sıvı hızları, gaz sıvı karışım oranları, sıcaklık, partikül boyutu, giriş konsantrasyonu, partikül yoğunluğu gibi parametreler tasarım yöntemini oldukça karmaşık hale getirir.