WET SCRUBBERLAR

Wet Scrubberlar

Wet scrubber gaz temizleyici (veya duman temizleyici), bir endüstriyel tesilerden kaynaklı hava kımından belirli gazları, buharları ve dumanları çıkarmak için tasarlanmış bir hava kirliliği kontrol cihazıdır wet scrubber. Kimyasal yıkayıcı olarak da bilinen bir gaz yıkayıcı, tipik haliyle, gaz fazındaki kirletici maddeleri ve kirletici maddeleri absorbe etmek, çözmek veya kimyasal olarak reaksiyona sokmak için emilen baca gazlarına atmosfere atılmadan önce özel yıkama kulelerinde bir temizleme sıvısı püskürtmektedir.

Bazı durumlarda, wet scrubber temizleyici kuru bir temizleyici türü de olabilir. Bu, absorbe edilmesi veya çözünmesi gereken gaz türlerine veya kimyasallara bağlıdır.

Suda çözünmeyen bazı buharlar veya dumanlar, kuru temizleyici veya kuru emici enjeksiyon sistemi için iyi sonuçları olabilir. En yaygın kuru temizleyici türü kireçtaşı tozu kullanan kireçtaşı bazlı bir temizleyicidir. Çoğu gaz temizleyici uygulaması sıvı bazlı bir temizleyici kullanmak için en uygundur.

Endüstriyel scrubber ıslak Yıkayıcılar tesiteki gazları atmosfere atmadan önce zararlı kirletici maddeleri ve kokuları işlem gaz akışlarından uzaklaştırmak için bir çözüm olarak kabul edilir . Endüstriyel scrubber yıkayıcılar , gaz kirletici ve kokularını egzoz gazlarından uzaklaştırmak için kullanılan wet scrubberlerin endüstriyel temizleyicilerin temel avantajları şunlardır:

Wet scrubber ıslak yıkayıcılar doymamış yüksek sıcaklıkta buharların sıcaklığını ve hacmini azaltır, scrubber ıslak yıkayıcılarda , fanların ve kanalların daha kompakt olmasına izin verir. Bu aynı zamanda mevcut sistemlere adapte edilebilir. Tek bir scrubber ila gaz ve katı partikül maddelerini temizleme yeteneği Aşındırıcı gazları nötralize edebilme imkanı

Scrubber, ıslak yıkayıcılar Endüstriyel wet scrubber “kuru” veya “ıslak” olarak sınıflandırılır. Kuru wet scrubber genellikle aynı seviyeye ulaşmazlar, ancak atıksuları atmama altyapıya sahip olmayan uygulamalar için çok uygundurlar. Kuru temizleyiciler sıvı kullanmadan egzoz gazlarındaki kirletici maddeleri temizler. Bunun yerine, “alkalin bulamacı gibi emici madde olarak bilinen kuru bir reaksiyon materyali kullanırlar ve birincil olarak gazı emici“ toz ”boyunca temas ettirerek asidi gazdan uzaklaştırmak için uygulanırlar. Islak yıkayıcılar, kirli gazları kirletici maddeleri gidermek için tasarlanmış bir sıvının içinden geçirir. wet scrubber Islak Yıkayıcılar inorganik kirleticileri çıkarmak için kullanılan yaygın bir çözücüdür. wet scrubber Islak temizleyiciler en temel özelliği , su partikül veya kompozit bir kulenin içinde gönderilir kirli gaz su içinde sonra su kirleticileri emer ve temiz gaz temizleyiciden çıkar. etkili kirleri etkili bir şekilde uzaklaştırmak için emici çözeltiler olarak. Emici solüsyonlar kullanılır , toplam olarak (pozitif olarak yüklü, negatif yüklü veya yüklü olmayan) sölüsyonlar kullanılır . Kirleticiler yüklerinde wet scrubber , ıslak yıkayıcılar sıvıyla doludur. Kostik çözelti (sodyum hidroksit, NaOH), sodyum karbonat (Na2C03) ve kalsiyum hidroksit (söndürülmüş kireç, Ca [OH] 2) olsa da asit-gaz kontrolü (örneğin, HCI, S02 veya her ikisi) için kullanılan en yaygın temizleme sıvısıdır. Parçacıklı scrubber ı, ıslak yıkayıcılar , sıvı damlacıklarda yakalayarak partikül maddelerini temizleyebilir. Daha sonra damlacıklar, kirletici gazları çözen veya emen sıvıyla toplanır. Temizleyicide bulunan herhangi bir damlacık, sis giderici eliminatötr kullanarak çıkış gazı akışından ayrılmaktadır .

Bir scrubber yıkayıcının partikül madde toplama kabiliyeti, genellikle yıkayıcıdaki giriş miktarı ile doğru orantılıdır. Ek olarak, uygun şekilde tasarlanmış ve işletilen bir sis giderici, yüksek temizleme verimleri elde etmek için önemlidir. gaz halindeki kirleticileri çıkaran temizleyiciler gaz emiciler olarak adlandırılır. scrubber ıslak yıkayıcılarda Emicilerde yüksek temizleme verimi elde etmek için iyi sıvı-gaz teması çok önemlidir. dolgulu Yatak, Paketlenmiş Kule veya “asit gazı” (inorganik gazları kontrol etmek için kullanıldığında) olarak bilinen en popüler ıslak temizleyici alt kategorilerinden biri olan ga Katı partikül madde de temizleselerde de, Packed dolgulu scrubber genellikle gazların işlenmesinde kullanılır. dolgu yataklı ıslak yıkayıcılar wet scrubber tipik olarak kimyasal, alüminyum, k, gıda ve tarım ve krom galvanik endüstrilerinde, asit tesislerinde, gübre tesislerinde, çelik fabrikalarında ve asfalt tesislerinde kullanılır. temizleyiciler kontrol etmek için kullanılır.

En Önemli Reaksiyon Parametreleri

Sıcaklık çok düşük olduğunda, reaksiyona girmemiş NH3’ün yayılma riski vardır; “NH3-slip” olarak adlandırılan.

Kullanılan NH3 / NOx molar oranı 0,5 ila 0,9 arasındadır. Daha yüksek oranlarda, reaksiyona girmemiş NH3 salınması ihtimali vardır, ayrıca baca gazı içindeki diğer bileşenlerle daha fazla reaksiyona neden olma riski vardır, bu nedenle örneğin amonyum klorür ve amonyum sülfattan aerosoller oluşabilir.

En etkili dönüşümü gerçekleştirmek için reaksiyon ve karşılaşma zamanları da önemlidir. Yetersiz bir kalma süresi, NH3’ün yayıldığı, reaksiyonun tamamlanmamasına neden olur.

Wet Scrubber Uygulamalarda Aşağıdaki Gibi Gazları İçerir

Sülfürik asit ( H2SO4) Kükürt dioksit (SO2) AMONYAK (NH3) CLOR (CL) HİDROKLORİK ASİT HC1 HİDROJEN SÜLFİT (H2S) Diğer kükürt bileşikleri temizleme sıvısı, gelen kirleticileri nötralize etmek için özel olarak seçilir. Örneğin, gelen buhar kirletici maddenin bir asit gazı olması durumunda, asidi kimyasal bir reaksiyonla nötrleştirmek için bir alkalin temizleme çözeltisi kullanılacaktır. Benzer şekilde, eğer kirletici amonyak gazı ise, o zaman seyreltilmiş sülfürik asit, amonyak gazı ile tepkimeye girip nötralize etmek için temizlem sıvısı sıvısı olarak kullanılacaktır. Gaz wet scrubberde tipik olarak, temizleme sıvısının kulenin tepesine püskürtüldüğü ve aşağı doğru hareket ettiği, kirli hava kulenin dibine girdiği ve sıvının içinden yukarı doğru hareket ettiği silindirik bir kule şeklindedir.

Kule havadan sıvıya karışmayı kolaylaştırmak için bir dolgu malzemesi içerebilir, bunlara dolgulu gaz temizleyiciler denir.

Gaz Yıkayıcılar, tek bir akımda birkaç egzoz gazı türünü yakalamak için kullanılabilir, ancak bunlar tipik olarak organik gazları yakalamak için etkili değildir (bu çoğu VOC ve bazı kutupsal olmayan kokuları içerir).

Gazlar ve kimyasal yıkayıcılar, alkoller ve diğer kutupsal moleküller gibi suda çözünür gazları yakalamak için kullanılabilir. ‘Gaz yıkayıcı’, ‘duman yıkayıcı’ ve ‘kimyasal yıkayıcı’ gibi isimlerle adlandırılılar. Seçici katalitik olmayan NOx SNCR giderim

Seçici Katalitik Olmayan İndirgemede

Bir yanma işleminden çıkan baca gazlarına bir indirgeyici madde enjekte edilir. Amonyak normal olarak indirgeyici olarak kullanılır. Bu durumda optimum sıcaklık 930 – 980 ° C’dir. Ayrıca Urede de 950 ° C arasında olan bir baca gazı sıcaklığında kullanılır.

Belirtilen Sıcaklık Aralığı Aşağıdaki Reaksiyonları Gösteir

Ure reaksiyonu (NH2) CO enjekte edildiğinde, ure ilk önce NH3 oluşumu ile yüksek bir sıcaklıkta termal olarak ayrışır, bu daha sonra yukarıdaki reaksiyon diyagramında olduğu gibi NOx ile reaksiyona girer.